Congratulations, you just completed Horizontal Scrolling Announcement plugin installation.
CAFERİ ALİMLER BİRLİĞİ (CABİR)’DEN KAMUOYUNA RAMAZAN AYI DUYURUSU

CAFERİ ALİMLER BİRLİĞİ (CABİR)’DEN KAMUOYUNA RAMAZAN AYI DUYURUSU

Gazze’de bir Filistin’li daha şehit edildi

Gazze’de bir Filistin’li daha şehit edildi

Gazze Günü; 14 yıl kuşatmanın ardından

Gazze Günü; 14 yıl kuşatmanın ardından

Yemen’de onlarca Suudi işbirlikçi öldürüldü

Yemen’de onlarca Suudi işbirlikçi öldürüldü

Yarın Tahran Cuma Namazı’nı İslam İnkılabı Rehberi kıldıracak

Yarın Tahran Cuma Namazı’nı İslam İnkılabı Rehberi kıldıracak

Alım-Satım Görevlisi-3
Alım-Satım Görevlisi-3

Tüm müçtehidlerimize göre günlük olarak karşılaştığımız meselelerin öğrenilmesi her mükellefe vaciptir.

Soru: İşi, resmi bir daire veya özel bir şirketin ihtiyaçlarını satın alarak temin etmek olan bir kişi, çeşitli alış veriş merkezleri olmasına rağmen bir tanışına giderek, eşyaları ondan almasına karşılık kârdan belli bir yüzde almayı şart koşarsa:

a) Böyle bir şartın şer’en hükmü nedir?

b) Bu hususta teşkilatın üst sorumlusu veya müdürünün izni olursa şer’i hüküm nedir?

c) İlgili daireye, satıcı tarafından malın pazardaki normal fiyatından fazlası önerilir ve anlaşma imzalanırsa hükmü nedir?

d) Bazı satıcıların, faturada kaydedilen fiyatın dışında memura verdikleri payın satıcıya ve memura oranla hükmü nedir?

e) Satın alma memuru dairedeki görevine ilâveten herhangi bir şirketin pazarlayıcısı da olursa ve daire için gerekli olan malları satın alırken o şirket için pazarlama yaparsa, acaba o şirketin kârından kendisi için belli bir yüzde alabilir mi?

f) Yukarıdaki yollarla bir miktar kâr elde etmiş olan birisinin bu kâr konusunda şer’i yükümlülüğü nedir?

Cevap:

a) Bunun şer’i bir yanı yoktur ve batıldır.

b) Teşkilatın üst müdürü veya sorumlusunun bu husustaki izninin şer’î ve kanuni bir yönü olmadığı için itibarsızdır, geçerli değildir.

c) Eğer pazardaki normal fiyattan yüksek olursa veya pazardan daha düşük fiyata temin etmesi mümkün olursa, bu durumda yapılan anlaşma geçersizdir.

d) Caiz değildir, memurun bununla ilgili aldığı her şeyi, alış veriş görevlisi olduğu daireye vermesi gerekir.

e) Hiçbir yüzdelik alma hakkı yoktur ve aldığı her şeyi ilgili daireye vermesi gerekir ve yaptığı anlaşma, eğer dairenin çıkarlarına aykırı olursa temelden batıldır.

f) Aldığı meşru olmayan malları, alış veriş görevlisi olduğu daireye vermesi gerekir.

  • Etiketler
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz