Hz. İmam Musa Kazım (aleyhisselam): "Mümin terazinin iki kefesi gibidir. İmanı arttıkça belası da çoğalır."
‘Yemen’de ABD yapımı bir trajedi var’

‘Yemen’de ABD yapımı bir trajedi var’

ABD’nin BM Temsilcisi Haley: Kaşıkçı cinayetinden tümüyle Suudi Veliaht Prensi sorumludur

ABD’nin BM Temsilcisi Haley: Kaşıkçı cinayetinden tümüyle Suudi Veliaht Prensi sorumludur

Siyonistler, Direniş güçlerinin operasyonundan endişeli

Siyonistler, Direniş güçlerinin operasyonundan endişeli

İsrail, Filistinlilere kendi evlerini yıktırıyor.

İsrail, Filistinlilere kendi evlerini yıktırıyor.

Ürdün’den Beyaz Miğferler itirafı

Ürdün’den Beyaz Miğferler itirafı

KIYAMET ALÂMETLERİ
 • HüseyinÇAÇA
  • Hüseyin ÇAÇA
  • h.caca@caferialimler.com
  • 31 Mayıs 2018 - 12:19:41
  • Gsterim : 223 views

 

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ

Öyleyse “o saatin” gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alâmetleri (işaretleri) gelmiştir. Fakat (o saat) kendilerine geldiği zaman, anlamaları neye yarar ki? (Muhammed / 18)

Kıyametin ne zaman geleceği, gayb ilmidir ve bilgisi de yalnız Allah’a (c.c) aittir. Bize düşen vazife, onun ne zaman olacağını bilmek değil, her an kıyamet olacakmış gibi hazır olmaktır.

Kuran’ın ifadesiyle biz asla onun ne zaman olacağını bilemeyiz:

Sana saati (kıyâmet) ne zaman olacağını soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi, o size ansızın gelecektir).” Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. “Onun ilmi yalnızca Allah’ın katındadır.” de. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler”. 

(A’raf/187)

Biz ancak kıyametin alâmet ve nişanelerini öğrenebiliriz. İşte o alâmetlerden bazıları:

Ali b. İbrahim’in “Hadsi” olarak meşhur olan hadisin nakline göre Abdullah b. Abbas şöyle rivayet etmiştir: Bir gün Hz. Peygamber ile “Haccetü’l-Veda haccında, birlikte Mescidü’l-Haram’da oturmuştuk. Hz. Peygamber (s.a.a) Kabe’nin kapısının halkasından tutup bize bakarak şöyle dedi:  “Sizlere kıyamet alâmetlerininden haber vereyim mi?” 

O an Peygambere en yakın olan Selman-i Farsi, “Evet buyrun ya Resulallah.” dedi ve Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: Kıyamet alâmetlerinden bazıları şunlardır:

 1. Namazı zayi etmek, harap etmek. (Yani; namaz kılmamak, sürekli kılmamak, kazaya bırakmak yahut vaktinde kılmamak veya şartlarına ve kurallarına riayet etmemek ya da kıldığı namazı korumamak.)
 2. Maddi isteklere tabi olmak. (İnsanların, içinlerinde var olan şehvet, şöhret ve servete ulaşmak için çalışması. Kanun ve kuralların kendilerine göre işlemesinin peşinde olmaları).
 3. İnsanların, nefsi duygu ve isteklerine meyletmesi.
 4. İnsanların, dünya malını gözlerinde büyütmeleri. (Mal, mülk ihtirasında olmaları.)
 5. Dini dünya uğruna satmak. Böyle durumda tuzun suda eridiği gibi müminin kalbi de üzüntüden eriyecektir. Zira kötülükleri görür ancak engel olması için yapabileceği bir şey yoktur.
 6. Yöneticiler zalim ve ihanet içinde olacak.
 7. Ey Selman! Böyle durumlarda maruf münker olarak ve münker de maruf olarak görülecektir.
 8. Hainlere güvenilecek.
 9. Emin insanlarsa hain bilinecek.
 10. 10.Yalancının sözü doğrulanacak ve doğru insanın sözü de yalanlanacak.
 11. 11.Ey Selman! Böyle durumlarda yetki kadınlarda olacak. (Kadınların istediği olacak, bireysel ve toplulsal ilişkilerde vb.)
 12. 12.Kadınlar istişare makamında olacaklar. (Verilen söz ve kararlarda ciddiyetsizlik hakim olacak. Şu da bir gerçek ki her ne kadar kadınların beğenisini kazanmak için onlarla istişare edilse de aslında kadınlar, günümüz toplumlarında maalesef bir meta olarak görülüyor. Ne yazık ki kadın, asıl sahip  olduğu insanlık ve annelik değerinde görülmemektedir.)
 13. 13.Minberlere genç, tecrübesiz din alimleri oturacak.
 14. 14.Yalan konuşmak, bir zerafet olarak görülecek. (Yalan, aldatma, sözünde durmama, dürüst olmama; zeki ve gözü açıklık olarak görülecek.)
 15. 15.Zekat vermek  zarar etmek olarak görülecek. (Allah yolunda verilen hayırlar boşa gitmiş gibi bilinecek. Zira bu insanlara göre bu işlerin dünyada bir karşılığı yoktur.)
 16. 16.Beytü’l-Mal, ganimet olarak bilinecek. (Tüm halka ait olan malların ve hakların tümüne “Beytü’l-Mal” denir. Beytü’l-Mal, “Devletin malı deniz yemeyen keriz(!)” mantığıyla yağmalanacak.)
 17. 17.Ebeveyne karşı saygısızlık yapılacak ve onlara yönelik haksızlıklar çoğalacak.
 18. 18.Kişi dostuna karşı savurgan olacak. (Yani ebeveyne karşı saygısız olup cimrilik yaparken dostlarına karşı çok cömert ve savurgan davranacak).
 19. 19.Bir şekil kuyruklu yıldız görünecek. (Semavi alâmet görülecek.)
 20. 20.Yaz kuraklıkları artacak. (Mevsimsiz yağışlar, kar, soğuk ve sıcaklar artacak.)
 21. 21.Saygıdeğer insanlar rahatsız edilecek. (Değerli insanlara, değerli işlerinden dolayı kızanlar çoğalacak.)
 22. 22.Toplumda fakir olan hor görülecek.
 23. 23.İnsanların işleri ve iş yerleri birbirine yakın olup işlerinden şikâyetçi olacaklar.
 24. 24.İnsanlar doğal haklarını istediklerinde haksızlığa uğrayacak  ve hatta öldürülecekler.
 25. 25.Halk sustuğunda da malı, canı ve namusu heder olacak.
 26. 26.Zayıf ve savunmasız insanlar, kanları dökülüp haksız yere öldürülecekler.
 27. 27.Güçlüler halka korkuyu hâkim kılar ve halk nefes alamaz durumda kalır.
 28. 28.Küçüklere rahmedilmez.
 29. 29.Büyüklere ve yaşlılara saygı gösterilmez.
 30. 30.İnsanlar birbirinin hata ve kusurunu bağışlamaz.
 31. 31.İnsanlar küfürlü konuşur.
 32. 32.İnsanların görünüşleri insan olur ama kalpleri şeytanlıkla dolu olur.
 33. 33.Erkekler erkeklerle ve kadınlar kadınlarla cinsel ilişkiye girerler.(Oysaki bu amel, ahlaki ve dini anlamda en çirkin ve en büyük günahlardan biridir.)
 34. 34.Erkekler kendini kadınlara ve kadınlar da kendini erkeklere benzetirler ve benzemeye çalışırlar.
 35. 35.Kadınlar erkekleri tahrik edecek davranışlarda bulunurlar. (Bineklere binmeleriyle, giyinmeleriyle, konuşmalarıyla, hareketleriyle, tavırlarıyla vb.) Böyle kadınlara Allah’ın laneti olsun.
 36. 36.Camileri süslerler, kiliselerin süslendiği gibi. (Mabedlerde esas olması gereken şey süs değil, hakkın beyan edilmesi  ve ilahi dinin hakkıyla halka ulaştırılmasıdır. Bilinçli, marifetli cemaatinin olmasıdır. Hakkı batılı birbirinden ayırt eden  ve hakkın yanında olan cemaatin var olmasıdır. Mabedlerde, müslümanları ilgilendiren dini, siyasi ve içtimai konuların anlatılmasıdır. Cami, müslümanların sorunlarının ve meselelerinin paylaşıldığı bir merkez olmalıdır. İslam tarihinde mabedlerle ilgili yaşanan talihsiz olaylar olmuştur. Örneğin, İslamın merkezinde Medine-i Münevvere’de “Mescidu’z-Zirar” olayı yaşanmıştır. Muaviye döneminde camilerde İslamın özü olan Ehl-i Beyt’e lanet okutma ve aşağılama dönemi yaşanmıştır. Keza günümüzde zalimlerin ipine sapına dokunmayan ve hatta onlara cesaret veren hutbe ve konuşmalara şahit olmaktayız. Oysa biz müslümanlar, tarihten ders almalıyız ve uyanık olmalıyız.)
 37. 37.Kur’an-ı Kerim’in süs eşyası gibi yazılması ve basılması. (Kuran’ı okuyup, anlayıp amel etmek yerine, en pahalı malzemelerle baskıdan çıkarıp vitrinlere koyarak teşrifatı bir şekilde kullanıyoruz. Biz müslümanlar bu ilahi kelamı; çoğunlukla ölüler için, cenaze yerlerinde hatta camillerde bol bol anlamadan okunup hatim edilmeye hapsetmişiz. Oysa Allah’ın (c.c) bu yüce kitabını yüce makamından aşağı indirenler hakkında Kuran-ı Kerim’in kendi ifadesine bakın: 

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

“Ey Rabbim! Muhakkak ki benim kavmim, bu Kur’ân’dan ayrıldı (Kur’ân’ı terketti).” dedi. 

(Furkan / 30).

 1. 38.Camilerin minareleri yükseltilecek. (Aşırılığa ve israfa kaçılacak.)
 2. 39.Camilerin cemaat safları çoğalacak ancak cemaatte kalpler birbirine karşı buğz içinde olup diller de değişik olacak. (Yani insanlar çoğunlukla birbirini sevmeyip dillerinde de dürüstlük kalmayacak. Acaba sizce bu alametler günümüzde yaşanmıyor mu? Acaba kalpler ve diller bir olsaydı, bir buçuk milyar Müslüman’ın gözleri önünde Kudüs-i Şerif ve Filistin halkı bu felaket duruma düşer miydi?)  

Allah’ım sen bize İslami şuur ver gayret ver. Aklımızı kullanmayı bize nasip eyle. Allah’ım, sen bizi Kuran’ın nurundan ve Ehl-i Beyt’in yolundan ayırma.                                      

 

                                             

 • Etiketler
 • Yorumla
Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz